Separator iz betona

Čemu služi separator in kam ga je treba vgraditi?

Čemu služi naprava, ki ji pravimo separator oziroma lovilec olj in maščob? Za kakšno napravo gre, kako deluje in kakšen je njen namen uporabe? Kakšen tip naprave je najbolje izbrati in kakšen filter mora imeti? Kam jo je v skladu s trenutno veljavno zakonodajo nujno treba vgraditi? Kako poteka njegovo praznjenje oziroma čiščenje in kakšna je sploh sama življenjska doba takšne naprave?

Preprečevanje onesnaževanja z olji, maščobami, gorivi

Separator iz polipropilenaSeparator je dokaj enostavno zasnovana naprava, ki preprečuje onesnaženje z olji, maščobami, gorivi in drugimi podobnimi snovmi, ki predstavljajo ene najbolj nevarnih onesnaževalcev vodnih virov. Zaradi tega zakonodaja natančno določa, kako bi bilo možno onesnaženje s takšnimi onesnaževalci čim bolj učinkovito preprečiti in tistim, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, pri kateri obstaja verjetnost, da se v odpadni vodi, izpuščeni iz njihovega objekta, nahajajo tudi zgoraj naštete snovi, predpisuje vgradnjo naprave, ki takšne snovi loči od preostale odpadne vode, ki je tako lahko izpuščena v okolje.

Več tipov, različni nameni, različne učinkovitosti

lovilec olj - aquafixČeprav tako evropska kot slovenska zakonodaja natančno predpisuje, kakšno napravo je treba vgraditi v določen tip objekta ali na določeno površino, pa pri laični uporabi vseeno prihaja do zamenjav. Tako lahko separator predstavlja praktično kakršno koli napravo za ločevanje zgoraj naštetih snovi od preostale odpadne vode, ne glede na način delovanja oziroma ne glede na to, za kakšen tip gre in kje se ga lahko uporablja.

Pri tem, kje se lahko separator uporablja, je ključna predvsem njegova zmožnost filtriranja onesnaževalcev iz vode oziroma to, kako majhne delce je zmožen izločiti iz nje. Pred nakupom oziroma pri sami izbiri je torej treba biti izredno pozoren na ta podatek ter preveriti, ali ustreza vsem zakonskim standardom s tega področja.

Pred izbiro je zato treba:

  • natančno preveriti zakonska določila,
  • ugotoviti, za kakšen tip objekta gre in kakšen tip naprave je zakonsko predpisan za uporabo pri takšnem tipu objekta ali dejavnosti,
  • preveriti, da izbrani separator ustreza vsem standardom,
  • preveriti, na kakšen način deluje naprava,
  • preveriti zmožnost filtriranja izbrane naprave.