kako se izterjave lotijo agencije

Kako se izterjave lotevajo agencije?

Izterjave so področje v podjetju, s katerimi se nihče ne ukvarja prav rad, vendar pa je treba znati pravilno pristopiti do dolžnikov in pridobiti sredstva, ki vam pripadajo. Podjetja si dostikrat želijo to področje prepustiti strokovnjakom ali pa enostavno niso uspešna, ko se tega lotevajo sama, zato potrebujejo pomoč. V tokratnem prispevku bomo zato razložili, kako se izterjave lotevajo agencije. Vsaka agencija ima sicer svoj nabor postopkov, vseeno pa bomo skušali v grobem razložiti najbolj pogoste postopke.

Metode, ki jih uporabljajo agencije

Ko podjetje in agencija skleneta pogodbo o sodelovanju na področju terjatev do ene ali več strank, to pomeni, da vse postopke izterjave nase prevzame agencija. Agencija do dolžnikov pristopa postopoma. Najprej začne z milejšimi koraki, ki pa jih nato stopnjuje.

V prvi fazi tako sledi pisni opomin, ki mora vsebovati naslednje informacije: katere storitve oziroma izdelki so predmet terjatve, kolikšna je višina zahtevanega zneska, do kdaj je bilo treba poravnati račun… Če ni odziva, nato sledi telefonski klic, v sklopu katerega se predstavniki agencije trudijo, da bi v pogovoru s strankami prišli do dogovora, ki bi zadovoljil obe strani.

Če tudi pogovor ni uspešen, velikokrat pride do ponovitve celotnega postopka. Pri tem si agencije redno beležijo vse postopke, ki so jih v procesu izterjave uporabile. Na tak način lahko o tem redno obveščajo podjetja, da ta vedo, kaj se dogaja s postopkom.

Agencije se poslužujejo tudi osebnega obiska pri strankah, kar se izkaže kot zelo učinkovita metoda. Je pa to ena zadnjih metod, ki se jih agencije poslužujejo v postopku predsodne izterjave, saj je za stranke to precej neljuba metoda. Sploh če za obisk izvejo tudi njihovi sosedje.

Sodna izterjava

Če se postopki izterjave v sklopu predsodne izterjave izkažejo za neuspešne, se agencija nato loti sodnega postopka. Primer tako pristane na sodišču. Je pa treba pri tem priložiti vsa potrebna dokazila.