računovodja v podjetju

Kakšno funkcijo ima v podjetju računovodja?

Računovodja je tista oseba, ki se ukvarja z evidentiranjem poslovnih dogodkov, ki nastanejo med poslovanjem podjetja. Poslovni dogodki so vsi finančni prilivi v podjetje in vsi odlivi iz njega. Zakaj je pomembno beležiti te podatke? Kot prvo zato, da lahko podjetje vidi, v kolikšni meri odsega postavljene cilje, da spremlja uspešnost poslovanja. So pa ti podatki pomembni tudi za obvezno letno poročanje državi. Ob koncu vsakega leta je namreč treba oddati obsežno letno poročilo. Država na tak način spremlja poslovanje posameznih podjetij, jim odmeri davke in nadzoruje to področje. Določeni podatki s tega naslova so javni, zato ima nad njimi pregled tudi zainteresirana javnost. To so lahko stranke, investitorji, poslovni partnerji, ki jih zanima, kako podjetje posluje, preden se odločijo za poslovanje z njim.

Enostavno in dvostavno knjigovodstvo – kakšne so razlike?

Računovodja je torej oseba, ki skrbi, da je to področje ustrezno urejeno in da so vsi podatki skrbno evidentirani. Poslovanje se lahko evidentira na dva načina; lahko gre za enostavno ali dvostavno knjigovodstvo. Enostavno knjigovodstvo je možno izbrati, če letni prihodki podjetja ne presegajo 50.000 evrov. Taka metoda vodenja poslovnih dogodkov je enostavnejša, zahteva manj časa, vsak podatek se evidentira le enkrat. Je pa pri višjih prihodkih obvezno, da se poslovni dogodki spremljajo po principu dvostavnega knjigovodstva. Ta metoda je sicer res bolj kompleksna, je pa tudi bolj zanesljiva in pregledna. V tem primeru se vsak poslovni dogodek evidentira na dveh koncih; v eni knjigi po vrsti dogodka in v eni po času nastanka.

Večja podjetja računovodjo zaposlijo na delovno mesto znotraj podjetja. Pri takih podjetjih je treba stalno urejati to področje. Včasih je treba zaposliti tudi več računovodij, da bi se to področje lahko uspešno urejalo. Če pa gre za samostojnega podjetnika ali kakšno manjše podjetje, potem ponavadi zadostuje, da je račnovodja zunanja oseba iz računovodskega servisa. Taka oseba mora biti vsekakor ustrezno usposobljena za svoje delo, mora pa biti tudi stalno na tekočem z morebitnimi spremembami zakonodaje.