kanalete

Kanalete z izredno učinkovitostjo

Za učinkovito odvodnjavanje meteorne vode iz najrazličnejših površin lahko dobro poskrbijo kanalete, ki so namenjene linijskemu odvodnjavanju. Pri tem je treba izbrati čim bolj kakovosten model, kakršne so recimo filtrske kanalete Drainfix Clean nemškega proizvajalca Hauraton. Ne le da slednje poskrbijo za odvodnjavanje, ampak tudi za filtracijo meteorne vode, obe nalogi pa opravijo izredno zanesljivo in tudi učinkovito.

kanalete z regoOdvodnjavanje meteorne vode

Glavna naloga, ki jo imajo kanalete in zaradi katere jih sploh vgrajujemo, je odvodnjavanje meteorne oziroma odpadne vode. Pri tem morajo skrbeti za odvodnjavanje iz najrazličnejših površin, čemur so prilagojeni tudi različni modeli, njihova zmogljivost in vse druge lastnosti. Vsaka površina je namreč malce drugačna in ima specifične zahteve po odvodnjavanju, kar je treba upoštevati tudi pri načrtovanju sistema, ki bo poskrbel za to. Sistem je treba zelo natančno načrtovati ter pred samim načrtovanjem izdelati tudi hidravlični izračun za posamezno površino – na podlagi tega izračuna lahko ugotovimo, kako učinkovit oziroma zmogljiv mora biti izbrani sistem za odvodnjavanje.

Pri izbiri ne pomembno predvsem to, da izberemo model, ki ustreza namenu uporabe oziroma vrsti in obremenjenosti površine, na katero je vgrajen. Izbirate lahko med številnimi modeli, velikostmi, obremenitvenimi razredi in materiali, ki jih prilagodite glede na zahteve posamezne površine.

Čiščenje trdih delcev iz meteorne vode

Poleg samega odvodnjavanja pa kanalete lahko skrbijo tudi za filtriranje meteorne vode. V ta namen je Hauraton zasnoval zelo učinkovit sistem z imenom Drainfix Clean, ki poskrbi za fino filtracijo trdnih delcev in težkih kovin iz odpadne oziroma meteorne vode, ki izteka iz različnih površin – recimo cest, parkirišč in s prometom podobno obremenjenih površin, kjer je v odpadni vodi prisotno tudi veliko onesnaževalcev.

Na tak način je možno iz odpadne vode odstraniti različne onesnaževalce in to zelo uspešno, kar dokazujejo tudi raziskave oziroma testiranja. S tem se ne reši le težav z meteorno vodo, ampak tudi poskrbi za bolj čisto okolje in ohranitev čiste podtalnice in vodnih virov, pa tudi čiste pitne vode še za prihodnje generacije.