postopek verižne kompenzacije

Kdaj pride do verižne kompenzacije?

Verižna kompenzacija je pojem, ki označuje postopek, ko se več podjetij med sabo zmeni, da se bodo na tak način izničile terjatve. Tako imamo lahko določene situacije, ko je več podjetij vključeno v sistem terjatev in dolgov en do drugega. Zamuden način bi bil, da bi vsak dolžnik upniku povrnil zahtevan dolg. Vendar pa se lahko situacija reši tudi na bolj enostaven način – prek verižne kompenzacije.

Podjetja se zmenijo sama ali s pomočjo organizatorje

Verižna kompenzacija izgleda tako, da se najde način, da se vsi dolgovi izničijo in odpišejo. Če se podjetja spoznajo na to, lahko tudi sama določijo pravila in sklenejo pogodbo. Dostikrat pa udeleženci nimajo dovolj potrebnega znanja. V tem primeru je dosti bolj priproočljivo, da se obrnejo na zunanjo pomoč. Organizator postopka je oseba, ki ji je treba za storitev plačati. Potem preuči celotno situacijo in določi pravila.

Sestavi se pogodba, kjer so navedene obveznosti posameznih udeležencev oziroma se pove, da se dolgove izniči po vzajemnem principu. Pogodba je veljavna takrat, ko jo podpišejo vsi udeleženci in na datum, ko to stori zadnji izmed njih. Pri tem osebi, ki je zgolj upnik, ni treba podpisati pogodbe. Ostali pa jo morajo.

Gre torej za postopek, prek katerega se lahko enostavno reši nastalo situacijo. Organizator je pri tem zunanja oseba, ki poskrbi, da vse poteka skladno s pravili in da nobena stran ni prikrajšana. Poskrbi tudi, da se zapiše vse podrobnosti, ki so v določenem postopku pomembne. Dolgovi in terjatve so področje, ki je marsikateremu podjetju v veliko breme, zato je priproočljivo, da se najde način, da se tovrstne situacije razreši čim prej in na način, da so s tem zadovoljni vsi.

Sicer pa terjatve delimo na dolgoročne in kratkoročne. Pri tem so kratkoročne vezane na obdobje, krajše od enega leta. Dolgoročne pa so tiste, pri katerih se povrnitev dolga pričakuje v obdobju, daljšem od enega leta.