Hauraton - Lovilec olj in maščob

Lovilci olj preprečijo onesnaženje

Onesnaženje pitne vode je vsekakor treba preprečiti. Ker različna olja veljajo za enega največjih onesnaževalcev, saj lahko že čisto majhna količina olja močno onesnaži veliko količino vode, je treba na vse obrate in površine, kjer se uporabljajo različna olja ali obstaja nevarnost, da bi se ta znašla v odpadni vodi, treba namestiti posebno napravo, ki ta olja loči od odpadne vode. Tem napravam rečemo separatorji oziroma lovilci olj.

SeparatorjiOhranimo vodo čisto!

Lovilci olj pomagajo poskrbeti za to, da vodo ostane čista. Skrbijo za to, da v odpadni vodi ni onesnaževalcev, ki bi lahko onesnažili vodne vire oziroma zašli v vodni krog, reke, jezera, morje. Na tak način ohranjajo naravo oziroma okolje, kar je vsekakor zelo pomembno. Prav zaradi tega uporabo takšnih separatorjem predpisuje tudi zakonodaja, in sicer za različne vrste gostinskih, avtomehaničnih in drugih obratov, kjer so olja lahko prisotna v odpadni vodi. Zelo pomembno je, da takšne odpadne vode ne spustimo kar v okolje ali v odtok, ampak poskrbimo za to, da jo pred tem ustrezno očistimo oziroma ločimo vse onesanževalce iz nje, za kar poskrbi prav kakovosten separator, ki je namenjen prav tej nalogi. Čeprav gre za enostavno napravo, pa je ta pri svojem delovanju zelo učinkovita, zato lahko poskrbi za ohranjanje čiste vode in vodnih virov.

Kaj določa zakonodaja?

Zakonodaja natančno določa, kakšni lovilci olj so primerni za uporabo v Sloveniji. Ti morajo biti ustrezno certificirani in testirani, poleg tega pa je pomembno, na kakšen način delujejo in kako učinkoviti so pri ločevanju onesnaževalcev od odpadne vode. Pri tem je treba biti pri izbiri določenega modela pozoren predvsem na to, kako majhne delce separator ustrezno filtrira iz odpadne vode. Prav tako je pomembno, da je separator narejen iz materiala, ki je dovolj odporen in dobro tesni.

Pomembne so tudi druge lastnosti

Poleg tistih tehničnih lastnosti, ki jih določa zakonodaja, pa so pomembne tudi druge lastnosti izbranega modela, kot na primer:

  • dimenzije oziroma kapaciteta,
  • način vgradnje,
  • način uporabe,
  • kako se separator prazni in čisti,
  • način vzdrževanja,
  • življenjska doba in garancija.