Lovilec olj preprečuje onesnaženje vode

SeparatorjiLovilec olj je naprava, ki je namenjena preprečevanju onesnaženja vodnih virov z olji, maščobami in drugimi podobnimi snovmi, ki predstavljajo zelo velike onesnaževalce. V vodne vire in podtalnico pogosto zaidejo iz gospodinjstev, pa tudi iz gostinskih obratov, hotelov, avtomehaničnih delavnic, bencinskih črpalk, industrije, parkirišč ipd., zato morajo biti ob iztoku odpadne vode pri vseh teh obratih in površinah v skladu z zakonskimi predpisi vgrajene naprave, ki to lahko učinkovito preprečijo.

Olja, goriva in maščobe lahko onesnažijo vodo

Dandanes se vedno bolj zavedamo, kako pomeHauraton - Lovilec olj in maščobmbno je čisto okolje, predvsem pa, kako pomembna je čista voda. Prav tako pa se vedno bolj zavedamo, da lahko že zelo majhna količina olj, goriv ali maščobe onesnaži veliko količino vode. Dovolj je že samo ena kapljica prej naštetih snovi, pa je onesnaženih kar 1000 litrov vode. Prav zato je to treba preprečevati in prav s tem namenom zakonodaja predpisuje, da je treba lovilec olj vgraditi povsod, kjer bi lahko prišlo do takšnega onesnaženja.

Ker so vse prej naštete snovi lažje od vode, jih od nje načeloma ni težko ločiti, saj splavajo oziroma se dvignejo na površje. Tako je mogoče poskrbeti za to, da ostanejo v lovilcu oziroma separatorju, medtem ko preostala voda lahko odteče. Separator omenjene onesnaževalce oziroma odpadne snovi uspešno zadrži v posebej ločenem zbiralniku, ko se ta napolni, pa je treba poklicati komunalno podjetje, ki poskrbi za praznjenje.

Kakšno napravo potrebujte?

Čeprav je lovilec olj načeloma precej enostavna naprava, pa obstaja vrsta različic, med katerimi lahko izbirate. Vsaka od teh različic ima nekoliko drugačne tehnične lastnosti, zato nikakor ni vseeno, katero med njimi izberete. Pred odločitvijo za točno določen model se je zato treba čim bolje informirati o tem:

  • za kakšen tip separatorja gre,
  • kakšna je njegova kapaciteta,
  • kakšen je način vgradnje in kam se ga lahko vgradi,
  • kakšnim zakonskim standardom ustreza,
  • iz kakšnega materiala je izdelan,
  • kako velike delce je možno zadržati v njem,
  • kako potekata praznjenje in čiščenje,
  • kakšno vzdrževanje je potrebno.