množično financiranje

Množično financiranje in Kickstarter

Množično financiranje predstavlja metodo, kako lahko podjetja prejmejo finančna sredstva za podjetniško idejo, ki jo predstavijo trgu. Bolj kot je ideja zanimiva za zainteresirano javnost, več sredstev dobi in posledično ima boljše možnosti, da projekt zaživi. Posameznik ali podjetniška ekipa določi znesek, ki ga mora zbrati, da bi lahko projekt zaživel. Pripraviti mora dober opis izdelka, ki ga ponuja. Zraven mora biti tudi predstavitveni video. Najbolj znani platformi, prek katerih poteka množično financiranje, sta Kickstarter in Indiegogo.

Katere pogoje mora izpolnjevati podjetje, če se želi prijaviti na Kickstarter?

Če se slovenska ekipa odloči, da bo svoj projekt predstavila na ta način, mora vedeti, kateri so splošni pogoji sodelovanja. Pri Kickstarterju je prvi pogoj, da mora imeti podjetnik prijavljeno stalno prebivališče v eni izmed naslednjih držav: Velika Britanija, Združene države Amerike, Kanada, Avstralija, Nova Zelandija, Nizozemska, Švedska, Danska, Norveška ali Irska. Nekateri slovenski predstavniki so se znašli tako, da so za pomoč prosili prijatelja ali sorodnika, ki živi v kateri od omenjenih držav. Ta oseba mora imeti odprt transakcijski račun (debitna ali kreditna kartica), imeti mora osebni dokument, elektronski naslov, stara pa mora biti 18 let ali več.

Prednosti množičnega financiranja

Množično financiranje je primerno tudi, če gre za panogo, v kateri je prisotnih že veliko konkurentov. To je namreč metoda, preko katere lahko podjetje oceni, če se mu splača zagnati proizvodnjo. Določi količino finančnih sredstev, ki mora biti zbrana, da bodo začeli z izdelavo. Na tak način se torej zmanjša tveganje. Podjetje ne bo šlo v to, če se izkaže, da nima zadostnega števila podpornikov. Podjetje testira trg, preden začne s predvideno dejavnostjo.

Kljub temu, da slovensko okolje ni preveč podporno v zvezi s podjetništvom, pa se je v primeru množičnega financiranja izkazalo, da smo Slovenci pri zbiranju sredstev prek množičnega financiranja uspešni. Skupaj so slovenski podjetniki prek Kickstarterja in Indiegogo zbrali že okoli 10 milijonov evrov. Gre za izjemen znesek, če za primerjavo vzamemo skupni znesek drugih investicij, ki so namenjene slovenskim podjetjem na začetku njihove poti.

Vir: mladipodjetnik.si

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *