Odstop terjatve vam omogoči nemoteno poslovanje

Odstop terjatve si marsikateri podjetnik napačno predstavlja. Gre namreč za storitev, ki predvideva odstop terjatve še preden ta zapade, torej svojo terjatev “prodamo” takrat, ko delo opravimo, zanj pa prejmemo plačilo v znesku fakture z odšteto provizijo. Ne gre pa za odstop terjatve takrat, ko je rok plačila že mimo in ugotovimo, da bomo imeli težave z izterjavo. Takrat gotovo ni nikomur v interesu, da bi se ukvarjal z dolgom, saj je naš dolžnik očitno že v težavah, pri katerih se nikoli ne ve, kako se bodo končale. Prav tako je odstop terjatve mogoč le takrat, kadar opravljamo storitev za dobro stoječe podjetje, ki ima dobro boniteto in se težav ne pričakuje, sicer je posel preveč tvegan.

Kdaj se velja odločiti za odstop terjatve?

Včasih smo se v želji po novi stranki primorani odločiti za sodelovanje, pri katerem so pogoji plačila za nas neugodni. Pri tem gre večinoma za velika podjetja in podjetja v državni lasti, kjer se precej pogosto pripeti, da se obvežejo k roku plačila, ki traja dva ali tri mesece. Kadar je posel po finančnem obsegu velik, lahko to za ponudnika storitev pomeni težavo. Velik posel, ki bo plačan šele čez nekaj mesecev, lahko vodi v likvidnostne težave. Delo je bilo namreč opravljeno in plačati je treba tako material kot delo, poskrbeti za tekoče stroške, vendar denarja ni. Rešitev ponuja odstop terjatve. Na svoj račun prejmemo nekaj manj, saj posredniško podjetje, ki bo vmes založilo denar, terja svojo provizijo – vendar pa plačilo prejmemo takoj in lahko normalno naprej poslujemo. Dobiček je torej zmanjšan za vrednost provizije, a če plačilo pokrije stroške in nam še vseeno nudi nekaj dobička, je to odlična rešitev.

Odstop terjatve zmanjša tveganja glede plačila

Včasih se zgodi, da tudi preverjena podjetja ne zmorejo plačati svojih računov na datum valute. Če ste terjatev odstopili, se vam glede tega ni potrebno prav nič obremenjevati. Pogodba namreč zaključi vašo vpletenost in s tem, ali bo plačilo takrat, ko bi moralo biti, se ukvarja zgolj podjetje, kateremu ste odstopili terjatev.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *