Odvodnjavanje.si

Odvodnjavanje.si – vse o tem, kako skrbeti za meteorno vodo

Kako poskrbeti za meteorno vodo in zakaj je to sploh potrebno? Odvodnjavanje.si je spletna stran, na kateri boste našli veliko uporabnih informacij o tem. Meteorna voda je namreč nekaj, o čemer se velja podučiti, čeprav večina ljudi o njej razmišlja šele, ko povzroči takšne ali drugačne težave. V resnici pa je o tem pametno misliti že vnaprej ter načrtovati, kam bo odtekla, da do takšnih težav ne bo prišlo. Preventiva je na tem področju je vsekakor veliko boljša alternativa kurativi.

Težave, ki jih povzroča meteorna voda

Odvodnjavanje.si je namenjeno predstavitvi različnih sistemov, ki lahko koristijo pri preprečevanju težav z meteorno vodo. Ob padavinah določen del meteorne vode takoj ponikne v zemljo oziroma tla,odvodnjavanje meteornih voda določen del se zadržuje na površinah, del pa odteče preko temu namenjenih jaškov in kanalet. Problem je, da je v urbanih okoljih nepozidanih površin vedno manj, predvsem pa je manj površin, kjer bi se meteorna voda lahko razlila ali kjer bi se lahko zadrževala, dokler ne ponikne ali izhlapi.

Zaradi tega postajajo sistemi, ki urejajo to področje, še toliko bolj pomembni, saj brez njih na gosto pozidanih področjih hitro nastopijo težave. Majhna količina meteorne vode navadno ne predstavlja problema, večja količina meteorne vode pa povzroča ne le zamakanje ali celo poplave, ampak ima poleg tega še rušilno moč. Hkrati pa s seboj nosi tudi umazanijo, listje, pesek, veliko odpadnega materiala, veje, zemljo, blato, smeti in fekalije, zaradi česar je saniranje škode, ki jo povzroča, še toliko bolj oteženo. Če nekomu meteorna voda na primer zalije dvorišče ali klet, to skoraj nikoli ne pomeni zgolj same vode, zato je po njenem izčrpavanju, treba poskrbeti še za temeljito čiščenje.

Težave, do katerih lahko pride zaradi meteorne vode, so torej lahko zelo velike, zagotovo pa velja, da jih je bolje preprečevati in sprejeti nekatere preventivne ukrepe, s katerimi poskrbimo, da do njih ne pride, kot pa zgolj čakati, da nastopijo.

Meteorno vodo je treba odvesti

Če ne želimo imeti težav z meteorno vodo, je to treba odvesti. Sistemi, ki skrbijo za njen odvod z neke površine na mesto, kjer lahko varno ponikne, so podrobno predstavljeni na spletni strani Odvodnjavanje.si, kjer so zbrane vse potrebne informacije o njih. Tam lahko tako izveste:

  • kakšni sistemi so vam sploh na voljo,
  • kakšna je razlika med točkovnimi in linijskimi sistemi,
  • za kakšne vrste površin so primerni takšni sistemi,
  • da se takšni sistemi razlikujejo glede na zmogljivost, dimenzije, kapaciteto, moč pretoka in različne druge lastnosti.

Kljub vsem uporabnim informacijam, ki jih lahko najdete na Odvodnjavanje.si, pa je v načrtovanje takšnega sistema vseeno pametno vključiti še strokovnjaka za to področje. Slednji vam bo lahko s svojim strokovnim znanjem pomagal pri načrtovanju sistema, pri čemer bo upošteval prav vse dejavnike, ki vplivajo na meteorno vodo in njeno količino v določenem trenutku, pa tudi na to, kam in kako bo ta odtekla. Strokovnjak, ki vam bo pomagal pri načrtovanju takšnega sistema, vam bo svetoval tudi, kakšen sistem sploh izbrati, da bo ta dovolj učinkovit in da boste z njim vso meteorno vodo lahko varno in čim hitreje odvedli brez povzročanja kakršnih koli težav.