Potlačene travme in Brainspotting

Travmatični dogodki imajo lahko trajne posledice, ki vplivajo na potek našega celotnega življenja, četudi so se dogodili že davno v otroštvu in se jih niti ne spominjamo več. Zato je zelo pomembno, da se z njimi čim prej soočimo, najdemo njihove vzroke ter jih tudi premagamo. Prav to počne Brainspotting, izredno dobra in učinkovita metoda, ki se uporablja v psihoterapiji in ki nam pomaga razkriti potlačene travmatične dogodke in jih ozavestiti. Zavedanje travme je namreč prvi korak na poti do boljšega razumevanja samega sebe.

Na spletni strani www.janapotocnik.si si lahko pogledate, kaj je Brainspotting in kako vam lahko pomaga, poleg tega pa lahko dobite tudi vse ostale informacije o tej metodi. V osnovi gre za to, da boleče travmatične dogodke večinoma potlačimo tako globoko v podzavest, da se jih sploh več ne spominjamo več oziroma se jih spominjamo le zelo bežno. V resnici pa ti dogodki kljub temu vplivajo na naše življenje oziroma imajo nanj celo zelo velik vpliv, čeravno se tega ne zavedamo. 

Prav v travmah se lahko skrivajo vzroki za naš način razmišljanja in vzorce delovanja, za naše strahove in odnose z drugimi, za različne težave in nepojasnjene občutke. Travmatični dogodki namreč močno zaznamujejo našo osebnost in našo psiho. Prav zato je treba travmatične dogodke s pomočjo psihoterapije, Brainspottnga in drugih metod nujno ozavestiti, saj je to edini način, da lahko začnemo živeti drugače.

Brainspotting je torej učinkovita metoda, ki se v psihoterapiji uporablja za razkrivanje najglobljih travm, ki najbolj vplivajo na nas in naše življenje. Izkušen psihoterapevt lahko s pomočjo Brainspottinga ugotovi, kje se skrivajo vzroki za vaše težave ter vam pomaga spregovoriti o njih. Z ozaveščanjem travme boste sebe bolje spoznali in razumeli, predvsem pa boste ugotovili, da je o travmatičnih dogodkih treba govoriti in jih razkriti, saj jih le tako lahko premagamo!

Kaj je Brainspot? (Video)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *