denarnica

Pravilna uporaba vezane knjige računov

Kaj je vezana knjiga računov?

Račune, za katere je predvideno gotovinsko plačilo, je mogoče izdajati na dva načina; preko davčne blagajne ali iz vezane knjige računov. Vezane knjige računov so v rabo stopile januarja 2015 in so nadomestile stare paragonske bloke. Čeprav je bilo sprva mišljeno, da naj bi se uporabljale le v prehodnem obdobju, potem pa bodo morali uporabniki preklopiti na davčne blagajne, so ostale v rabi. Še vedno imajo veliko privržencev. Uporabljajo jih predvsem tista podjetja, ki izdajo manjše število računov.

Posredovanje podatkov na davčno upravo

Podatke o vsakem računu, izdanem iz vezane knjige računov, je treba naknadno posredovati na davčno upravo, ki skrbi za potrjevanje računov. To je treba izvesti v roku 10 delovnih dni od izdaje. Posredovanje računov se izvede z naknadnim vnosom v davčno blagajno ali v mini blagajno.

Tudi za uporabnike davčnih blagajn je priporočljivo, da imajo na zalogi vezano knjigo računov. V primeru okvare naprave ali izpada električne energije je to namreč edina možnost za izdajo računa. Podatke o izdanem računu boste morali v tem primeru posredovati na FURS v dveh delovnih dneh od okvare naprave.

Vnos podatkov o računu

Podatke o računih, izdanih iz vezane knjige računov, bo izdajatelj vnesel še v obrazec na mini blagajni ali davčni blagajni. Ti podatki bodo nato posredovali na finančno upravo, kjer bodo potrjeni. Pri tem je treba navesti davčno številko zavezanca, datum izdaje računa, številko računa, številko seta iz vezane knjige računov in serijsko številko knjige.

V davčno blagajno oziroma v mini blagajno vnašate le podatke o računu, ki ste ga izdali iz vezane knjige računov. Za te račune ne velja enak način številčenja, kot če račune izdajate direktno iz elektronske naprave. Pazite na pravilno številčenje, saj so predpisane visoke kazni, če je le-to napačno izvedeno.

Paziti morate, da ne boste za isto storitev oziroma dobavo blaga izdajali dvojnih računov (prek knjige in še preko davčne blagajne). Pri uporabi vezane knjige računov gre za to, da je račun izvorno izdan iz nje, podatki o njem, ki pa so naknadno vneseni v davčno blagajno, pa predstavlja listino, ki omogoča računalniško evidentiranje doseženega prometa in vodenje zalog. Iz povezave med obema vnosoma mora biti razvidno, da gre za isto zadevo.

Vir: Finance

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *