Psihoterapija za večjo samozavest

Vas zanima, kako bi lahko postali bolj samozavestni? Tisti, ki imajo težave na tem področju, težje navezujejo stike z drugimi, so manj komunikativni, težje najdejo partnerja in zaposlitev in tako dalje. Prav zato je večja samozavest tisto, za kar se je vredno potruditi. Pri tem pa vam lahko pomaga tudi psihoterapija. Čeprav psihoterapija poteka v obliki pogovora s strokovnjakom psihoterapevtom, pa slednji le usmerja in svetuje, medtem ko se mora vsaka oseba, ki se udeleži takšnega pogovora, sama odločiti za pot sprememb. To velja tudi na področju samozavesti.

Kaj sploh je samozavest?

Samozavestna oseba je tista, ki ima pozitivni samopodobo in zna ceniti sebe tako od znotraj kot od zunaj. To pomeni, da ima zdravo samopodobo in ni preveč kritična do same sebe.

Ljudje s slabo samopodobo imajo namreč sebe za manj sposobne, zato si ne upajo sprejeti novih izzivov, ampak raje ubirajo utečene tirnice v življenju. S tem seveda ni nič narobe, zagotovo pa pridejo trenutki, ko nam nekaj samozavesti pride prav – pa naj si bo to na izpitu, razgovoru za službo ali takrat, ko moramo javno nastopiti.

Kako poskrbeti za pozitivno samopodobo?

Samopodoba se gradi celo življenje, čeprav je čas otroštva tisti, ki najbolj vpliva na to, kako bomo sprejemali sami sebe. Na to vplivajo tako starši in njihova vzgoja, (ne)ljubeče okolje, družba vrstnikov in okolica nasploh kot tudi osebnostne lastnosti vsakega posameznika. Vendar pa to še ne pomeni, da kasneje v življenju svoje samopodobe ne moremo spremeniti – le več dela je potrebnega za to. Pri tem nam lahko koristi tudi psihoterapija.

Kako samozavestni smo?

Če imate občutek, da ste premalo samozavestni in da vas to ovira v življenju, je sedaj čas, da se odločite za spremembo.

S pomočjo psihoterapije boste:
– ugotovili, na katerih področjih vam primanjkuje samozavesti,
– prepoznavati svoje pozitivne lastnosti,
– spoznali, kako se naučiti ceniti samega sebe,
– začeli zaupati vase in drugim ljudem.

Vse to pa vam bo pomagalo, da boste postali bolj prepričani vase, da boste dobili bolj pozitivno samopodobo in da boste postali tudi bolj samozavestni!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *