stroški v podjetju

Razlika med fiksnimi in variabilnimi stroški podjetja

Stroški podjetja so zelo raznovrstni. Čeprav gre za zelo različne kategorije stroškov, jih v grobem lahko razdelimo na dve vrsti: fiksni in variabilni stroški. Poznavanje obeh vrst stroškov in razdelitev vseh stroškov podjetja v ti dve kategoriji je za podjetje ključno pri izračunu skupnih stroškov na proizvod in pri odločanju o morebitnem znižanju določenih stroškov. Fiksni stroški so tisti, ki se ne spreminjajo z obsegom proizvodnje, medtem ko se variabilni z njenim obsegom spreminjajo.

Kaj so fiksni stroški?

Fiksni stroški so tisti, ki ostanejo enaki ne glede na to, koliko proizvodov izdelamo. Primer takih stroškov je mesečna najemnina poslovnega prostora. Ne glede na to, koliko proizvodov bo podjetje izdelalo, je treba ta znesek mesečno poravnati. Drug primer je amortizacija strojev. Tudi mesečne plače stalno zaposlenih delavcev so fiksni strošek.

Znižati fiksne stroške se sicer da, ampak je to izvedljivo na drugačen način kot to naredimo pri variabilnih stroških. Znižanje stroškov mesečne najemnine je npr. možno, če podjetje svojo dejavnost preseli v prostor, kjer je najemnina nižja. Znižanje fiksnega stroška plač za zaposlene podjetje lahko izvede, če zmanjša število zaposlenih.

Kaj so variabilni stroški?

Variabilni stroški podjetja so tesno povezani z obsegom proizvodov. Ko naraste število izdelkov, se stroški povišajo. Ko se zmanjša število izdelkov, se zmanjšajo tudi variabilni stroški. Primer takih stroškov je strošek materiala. V primeru, če zaposlene podjetje plačuje po učinku, je tudi to variabilni strošek. Znižanje variabilnih stroškov je dosti lažje izvedljivo kot pri fiksnih stroških. Pri stroških za material lahko podjetje zamenja dobavitelja in izbere tistega, ki za enako količino materiala zaračuna manjši znesek.

Vmesni stroški

Obstajajo stroški podjetja, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno od teh dveh kategorij, saj so nekje vmes med obema. Primer za take stroške so plače za zaposlene v primeru, če se jim plače izplačuješ mesečno na podlagi oddelanih ur, vendar pa v primeru večje učinkovitosti, dobijo zraven še pribitek k osnovi.

Ob kalkulaciji stroškov je treba del teh stroškov prišteti k fiksnim, del pa k variabilnim.

Stroški, količina proizvodnje, prihodki

Sprememba katerekoli vrste stroškov vpliva na končni dobiček podjetja. Kljub temu, da variabilni stroški naraščajo z obsegom proizvodnje, pa se lahko večja količina materiala podjetju bolj izplača v primeru, če za nakup dobi količinski popust.

 

Vir: thebalance.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *