zavarovati terjatve

Reševanje likvidnostnih težav podjetja z zavarovanjem terjatev

Za podjetje je zavarovati terjatve lahko pomemben postopek, s čimer se izogne številnim posledicam zakasnelega izplačila. Če se podjetje odloči zavarovati terjatve, to pomeni, da se izogne težavam z likvidnostjo; ostane mu več denarja, ki ga lahko s pridom vloži v nadaljnje poslovanje. Lažje poplača morebitne dolgove in nakupi material in storitve, ki jih potrebuje za nemoteno delovanje poslovne dejavnosti. Ostane mu več finančnih sredstev, ki jih lahko vloži v investiranje oziroma nakup določene opreme, ki mu bo služila še dolgo časa.

Kaj sploh pomeni, da se podjetje odloči zavarovati terjatve?

Smisel vsakega podjetja je, da se ukvarja s proizvodnjo določenih izdelkov oziroma ponudbo določenih storitev. Po teh izdelkih oziroma storitvah povprašujejo kupci. Stranka se odloči za nakup določene vrste in količine te ponudbe. Ob prejemu želene storitve oziroma produkta ji podjetje izstavi račun, na katerem je naveden datum, vrsta storitve, količina storitev, datum dobave ter rok, do katerega naj bi stranka poravnala denar. Včasih se plačilo izvede takoj ob prejemu določenih izdelkov oziroma storitev, včasih pa je lahko rok plačila določen za en, dva ali več mesecev od tega. V tem primeru ima lahko podjetje težave, saj denarja ne dobi takoj. Zaradi tega se lahko pojavijo likvidnostne težave.

Zavarovati terjatve pomeni, da se podjetje obrne na podjetje, ki se ukvarja s terjatvami. To podjetje terjatve odkupi in podjetju nemudoma izplača znesek, ki bi ga sicer to pričakovalo od strank. Sodelovanje med podjetjem in ustreznim ponudnikom takih storitev se izvede na podlagi predloženih računov in sklenjene pogodbe. Včasih ponudnik zahteva tudi prisotnost strank/e, včasih pa to ni potrebno. Ponudnik podjetju znesek nakaže v roku nekaj ur ali dni. Podjetje tako takoj dobi zahtevana finančna sredstva, ki jih lahko vloži v nadaljnje poslovanje, ukvarjanje s terjatvami do strank pa se nato ukvarja ponudnik storitev, vezanih na terjatve.

To je dobrodošla rešitev finančnih težav podjetja kot tudi nadaljnjega ukvarjana s tem področjem, ki je prepuščeno v varne roke strokovnjaku.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *