Sodni prevodi dokumentov

Sodni prevodi so uradni prevodi dokumentov, ki se uporabljajo v sodnih postopkih. Zaradi tega je zelo pomembno, komu damo za prevesti te dokumente, če želimo, da bi imeli ti uradno veljavo. Ni namreč dovolj, da samo najdemo prevajalca, ki bo poskrbel za ustrezno prevajanje vsebine, ampak je treba najti prevajalca, ki je ne samo usposobljen, ampak tudi registriran za to.

Obstaja namreč register prevajalcev oziroma tolmačev za vsak posamezni jezik in samo oni so pravi naslov za prevajanje uradnih dokumentov, ki jih nameravate uporabiti v pravnih postopkih. Če bo besedila prevedel kdo drug, namreč ti dokumenti ne bodo uradno oziroma pravno veljavni. Da so sodni prevodi uradno oziroma pravno veljavni, potrjuje namreč žig sodnega tolmača in njegova podpisana izjava na zadnji strani.

S tem se zagotovi čim večja verodostojnost dokumenta, ki mora biti preveden zelo natančno, saj se mora vsebina čim bolj ohraniti oziroma mora biti enaka kot v samem izvirniku. V nasprotnem primeru lahko pride do napačnega tolmačenja vsebine, kar ima lahko številne posledice, zato res ni vseeno, kdo se loti prevajanja. Napaka v takšnem besedilu lahko povzroči napako v pravnem postopku, zato za prevajanje različnih spisov, pomembnih dokumentov itd., obstajajo posebna pravila, ki se jih je treba držati, sicer sodišče teh prevedenih dokumentov pri svojem odločanju ne bo upoštevalo.

Če imate pomemben dokument, ki bi ga radi prevedli iz določenega jezika v slovenščino ali iz slovenščine v nek drug tuj jezik, ga boste lahko na sodišču uporabili le, če bo to delo opravil prevajalec, ki je vpisan v register. Najbolje je, da kar kontaktirate prevajalsko agencijo Prevajanjebesedil.si, saj sodelujejo z različnimi prevajalci, ki so registrirani za opravljanje tega dela. Z njihovo pomočjo lahko pridete do ustreznega, hitrega in cenovno ugodnega prevoda prav vseh dokumentov, ki jih želite predložiti sodišču oziroma uporabiti v različnih pravnih postopkih.