računovodja v podjetju

Kakšno funkcijo ima v podjetju računovodja?

Računovodja je tista oseba, ki se ukvarja z evidentiranjem poslovnih dogodkov, ki nastanejo med poslovanjem podjetja. Poslovni dogodki so vsi finančni prilivi v podjetje in vsi odlivi iz njega. Zakaj je pomembno beležiti te podatke? Kot prvo zato, da lahko podjetje vidi, v kolikšni meri odsega postavljene cilje, da spremlja uspešnost poslovanja. So pa ti …

Kakšno funkcijo ima v podjetju računovodja? Read More »