stroški

stroški v podjetju

Razlika med fiksnimi in variabilnimi stroški podjetja

Stroški podjetja so zelo raznovrstni. Čeprav gre za zelo različne kategorije stroškov, jih v grobem lahko razdelimo na dve vrsti: fiksni in variabilni stroški. Poznavanje obeh vrst stroškov in razdelitev vseh stroškov podjetja v ti dve kategoriji je za podjetje ključno pri izračunu skupnih stroškov na proizvod in pri odločanju o morebitnem znižanju določenih stroškov. …

Razlika med fiksnimi in variabilnimi stroški podjetja Read More »